ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี ครั้งที่ 39 วันที่ 21 Pneuṁonia in COVID 19 Era : Antibiotics

10,543 views

527

211

Publish on: 2021-04-11T18:26:11-0400

ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี ครั้งที่ 39 วันที่ 21 Pneuṁonia in COVID 19 Era : Antibiotics

Tags: ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี ครั้งที่ 39 วันที่ 21 Pneuṁonia in COVID 19 Era : Antibiotics ,

Source: Youtube.com

Leave a comment

Free Videos HD & Movies 2020

This site contains adult content and is intended for adults aged 18 or over!